B.A.S.E. Slovenija

in življenje postane užitek

 • *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • B.A.S.E. skoki ali BASE jumping
  wingsuit BASE skok

  B.A.S.E. skoki ali skoki iz nepremikajo?ih se objektov, kjer se za doskok uporablja padalo. Objekti so lahko najrazli?neje zgradbe, neboti?niki, antene, mostovi, in naravne stene.
  B.A.S.E. je v anglekem jeziku kratica za:
  (B)uilding, (A)ntenna, (S)pan, (E)arth cliff

Kje se ska?e?

BASE skoki so skoki iz nepremikajo?ih se objektov in to tudi narekuje ali je dolo?en skok base skok ali ne. Zaradi elje po ponavljanju skokov, se uporablja padalo za pristanek. V Sloveniji so najbolji pogoji za base skoke v naravi, kar pomeni prvina E, tako da veliko skokov v urbanih obmo?jih ni.

Read more: Kje se ska?e?

Kako za?eti?

BASE skoki zahtevajo znanje rokovanja s padalom in obvladovanje telesa v prostem padu. Redki so posamezniki, ki so naredili hkrati prvi skok s padalom in prvi base skok. Zelo zaeljeno je predznanje uporabe padala oziroma manevriranje padala za varen pristanek in obvladovanje telesa v prostem padu. ?e menite, da ti dve prvini obvladate, ste na pravi poti, vendar je to ele za?etek, ker base je potem nekaj ?isto tretjega.

Read more: Kako za?eti?

Drugi o nas

Super dogodek, odli?no za doiveti, tako blizu in hkrati dovolj visoko, da jaz ne bi upal. ?estitam.

- Boris Gregorc

Socialni profili