B.A.S.E. Slovenija

in življenje postane užitek

 • *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • B.A.S.E. skoki ali BASE jumping
  wingsuit BASE skok

  B.A.S.E. skoki ali skoki iz nepremikajo?ih se objektov, kjer se za doskok uporablja padalo. Objekti so lahko najrazli?neje zgradbe, neboti?niki, antene, mostovi, in naravne stene.
  B.A.S.E. je v anglekem jeziku kratica za:
  (B)uilding, (A)ntenna, (S)pan, (E)arth cliff

Kako za?eti?

BASE skoki zahtevajo znanje rokovanja s padalom in obvladovanje telesa v prostem padu. Redki so posamezniki, ki so naredili hkrati prvi skok s padalom in prvi base skok. Zelo zaeljeno je predznanje uporabe padala oziroma manevriranje padala za varen pristanek in obvladovanje telesa v prostem padu. ?e menite, da ti dve prvini obvladate, ste na pravi poti, vendar je to ele za?etek, ker base je potem nekaj ?isto tretjega.

Skratka blinjic ni oziroma niso priporo?ljive, ?e elite skakati, ne samo sko?iti. Priporo?amo, da se odpravite po dalji poti. Lahko za?nete s portnim padalstvom in prvo spoznate ali vas zrak pritegne toliko, da ste pripravljeni narediti vsaj 200 skokov pred prvim base skokom. Preden boste naredili 200 skokov, boste spoznali veliko novih monosti. Med drugim boste izvedeli tudi kje za?eti z base skoki ali na koga se obrniti, da boste zanesljivi pri izvajanju skokov.

Druga monost je, da prvo za?nete malo vaj s padalom, ker manevriranje je pomembno in vidite, ?e se pod padalom sploh dobro po?utite. ?eprav base skoki niso namenjeni uivanju pod padalom, vendar je padalo zaenkrat e klju?no za varne pristanke. Zato se je potrebno pod padalom po?utiti ?im bolje, da predstavlja pristanek ?im manji stres in je uitek v skoku ve?ji.

Redki so tisti, ki e ska?ejo base skoke brez zgoraj opisanega, redki so tudi nehote naredili manj kot 5 ali 10 base skokov. e enkrat odsvetujemo base skoke, ?e si pa e resni?no elite pa pojdite po dolgi poti, ki vam bo prinesla ve?. BASE ne sme biti samo moda.

Drugi o nas

Super dogodek, odli?no za doiveti, tako blizu in hkrati dovolj visoko, da jaz ne bi upal. ?estitam.

- Boris Gregorc

Socialni profili