B.A.S.E. Slovenija

in življenje postane užitek

 • *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • B.A.S.E. skoki ali BASE jumping
  wingsuit BASE skok

  B.A.S.E. skoki ali skoki iz nepremikajo?ih se objektov, kjer se za doskok uporablja padalo. Objekti so lahko najrazli?neje zgradbe, neboti?niki, antene, mostovi, in naravne stene.
  B.A.S.E. je v anglekem jeziku kratica za:
  (B)uilding, (A)ntenna, (S)pan, (E)arth cliff

Kje se ska?e?

BASE skoki so skoki iz nepremikajo?ih se objektov in to tudi narekuje ali je dolo?en skok base skok ali ne. Zaradi elje po ponavljanju skokov, se uporablja padalo za pristanek. V Sloveniji so najbolji pogoji za base skoke v naravi, kar pomeni prvina E, tako da veliko skokov v urbanih obmo?jih ni.

Skoki v urbanih okoljih so povezani predvsem z dogodki in predstavitvami base skokov iri javnosti. So najbolji in najlaji na?in, da spoznate base skoke v ivo in vidite, ?e vam to odgovarja. Ve?inoma imate prilonost skoznati tudi ljudi, ki se s tem ukvarjati in dobiti informacije iz prve roke.
Najve?krat se pa ska?e v naravnem okolju, dale? od mnoic in izklju?no za uitek, trening, testiranje ali za popestritev ivljenja. V Sloveniji naravno okolje predstavljajo ve? ali manj gore. Na sre?o jih je dovolj.

Skoki v urbanih okoljih so povezani predvsem z dogodki in predstavitvami base skokov iri javnosti. So najbolji in najlaji na?in, da spoznate base skoke v ivo in vidite, ?e vam to odgovarja. Ve?inoma imate prilonost skoznati tudi ljudi, ki se s tem ukvarjati in dobiti informacije iz prve roke.

Najve?krat se pa ska?e v naravnem okolju, dale? od mnoic in izklju?no za uitek, trening, testiranje ali za popestritev ivljenja. V Sloveniji naravno okolje predstavljajo ve? ali manj gore. Na sre?o jih je dovolj.

Drugi o nas

Super dogodek, odli?no za doiveti, tako blizu in hkrati dovolj visoko, da jaz ne bi upal. ?estitam.

- Boris Gregorc

Socialni profili