B.A.S.E. Slovenija

in Ĺľivljenje postane uĹľitek

 • *
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Kolofon

Uredništvo

Spletne vsebine, ki so pred vami, so pripravili v klubu BASE Slovenia posebej za spletno objavo ali pa so nastale kot del odlocevalskih in ostalih procesov kluba.

Pravica uporabe

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, so predmet avtorske zašcite ter drugih oblik zašcite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri cemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji moraja biti kot vir naveden klub BASE Slovenia.

Prevzemanje odgovornosti

Klub BASE Slovenia bo pri oblikovanju teh spletnih strani skušali zagotavljati ažurnost in tocnost podatkov vsebovanih na teh spletnih straneh, vendar za njihovo tocnost in celovitost ne jamci in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Klub BASE Slovenia si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli nacin, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Niti klub BASE Slovenia, niti katera koli druga pravna ali fizicna oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. obcasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Spletne strani kluba BASE Slovenia vsebujejo tudi povezave do drugih fizicnih in pravnih oseb, ki pa niso v pristojnosti kluba , zato ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.

Tehnološka izvedba

Izvedbo je zagotovilo podjetje Pisanka d.o.o.

Drugi o nas

Super dogodek, odli?no za doživeti, tako blizu in hkrati dovolj visoko, da jaz ne bi upal. ?estitam.

- Boris Gregorc

Socialni profili